Dominik (Dominicus)

Dominik (Dominicus), kipar (prva pol. XV.st.). God. 1425. isklesao je i potpisao svetohranište u župnoj crkvi u Raklju (Anno. Domini. MCCCCXXV. A Die. XV. December. Magister Dominicus. fecit).