De Franceschi, Giulio

De Franceschi, Giulio, slikar i grafičar (Rijeka, 27.I.1856 - Gologorica kraj Pazina, 17.II.1942). Nakon završene srednje škole u Piranu studirao je na umjetničkoj akademiji u Veneciji (1874-82), gdje se istaknuo kao vrstan ilustrator knjiga s umjetničko-pov. tematikom.