Repič, Hiacint (Anton)

Repič, Hiacint (Anton), svećenik, pisac i jezikoslovac (Šturje kraj Ajdovščine, 9.VII.1863 - Kopar, 3.III.1918). Školovao se u gimnaziji u Gorici, potom na bogosloviji u Zadru i Kopru.

 

Kao franjevački redovnik djelovao je u samostanu sv. Ane u Kopru. Bio je orguljaš te poticao razvitak crkvene glazbe. Zauzimao se za uporabu slovenskog jezika te podizao narodnu svijest među slovenskim redovnicima (u samostanskoj je knjižnici njegovom zaslugom prikupljeno mnogo djela slovenskih pisaca). Za slovenske je redovnike priredio priručnik slovenske gramatike, koji su rabili i svećenici u Istri. Od 1881. do 1916. objavljivao je vjersko-odgojne i narodno-budilačke priloge u goričkom franjevačkom listu Cvetje z vertov sv. Frančiška. Godine 1908. napisao je raspravu o blaženom Monaldu iz Kopra De b. Monaldo de Justinopoli (Capodistria), objavljenu u Archivum Franciscanum Historicum, potpisavši se latinskim imenom Hyacinthus Repic.

Vesna Mikolič, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005.