Pax, Ferdinand

Pax, Ferdinand, njem. zoolog (Wrocław, 30.XII.1885 - Bad Honnef kraj Bonna, 11.IX.1964). Studirao u Wrocławu, gdje je 1915. stekao zvanje sveučilišnoga profesora.

 

God. 1946. postao je ravnateljem visokih studija u Bremenu, 1947-1950. bio je ravnatelj Instituta za istraživanje mora u Bremerhavenu, a od 1951. Laboratorija za istraživanje koralja pri Sveučilištu u Kölnu. Bavio se sistematikom, ekologijom i zoogeografijom beskralješnjaka (posebno moruzgvi i koralja), biospeleologijom, biologijom termalnih voda, izvorima hrane iz mora i zaštitom okoliša. Opisao je nekoliko novih svojta. Istraživao i na području zap. Istre. Po njemu su nazvane dvije jadranske vrste: Epizoanthus paxi i Terschellingia paxi. S W. Arndtom izdao je Die Rohstoffe des Tierreichs (1928-1945). Ostala djela: Meeresprodukte (1962), Die Anthozoenfauna der Adria (1962) i dr.

LIT.: D. Zavodnik, A. Šimunović, Beskralješnjaci morskog dna Jadrana, Sarajevo 1997.
D. Zavodnik, Istarska enciklopedija