Jurkić, Mladen

Jurkić, Mladen, odvjetnik (Sarajevo, 2.XI.1912 - Pula, 20.I.1997). Podrijetlom iz obitelji hrv. intelektualaca: otac Mirko bio je književnik, a stric Gabrijel akademski slikar. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju pohađao je u Dubrovniku, a diplomirao je sdoktoratom 1938. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. 

Odvjetnički je ured 1943. otvorio u Zagrebu. S Ivom Politeom i Natkom Katičićem kao branitelj po službenoj dužnosti sudjelovao je 1948. u procesu protiv Eriha Lisaka i kardinala Alojzija Stepinca. Nakon zabrane odvjetničkoga rada u Zagrebu, iste je godine otišao u Istru. Uvidjevši složenost istarskih polit. i prav. prilika, privremeno je otvorio ured u Donjem Miholjcu, a ljeti 1950. s obitelji se preselio u Pulu, gdje je otvorio odvjetnički ured. Duh i praksu najboljih hrv. odvjetničkih škola prenio je na mlađe generacije pravnika i odvjetnika. Utemeljitelj je Odvjetničkog zbora Istre te je godinama bio njegov predsjednik i član Upravnog odbora. Zastupao je istar. crkvene župe i bio dugogodišnji pravni savjetnik Američke ambasade i Austrijskoga generalnoga konzulata u Zagrebu te Talijanskoga konzulata u Kopru. Odvjetnička komora Hrvatske dodijelila mu je 1982. Plaketu »Dr. Ivo Politeo« s poveljom, a odlikovan je i Ordenom rada sa srebrnim vijencem.

LIT.: M. Jelenić, Milosrdni odvjetnik, Istarska Danica 1995, Pazin 1994; D. Sikirić, Zadržao je svoju uspravnost do kraja, Odvjetnik, 1997, 1-2.
M. Jurkić, Istarska enciklopedija