Pesta, Otto

Pesta, Otto, austr. zoolog (Innsbruck, 8.VI.1885 - Beč, 5.IV.1974). Bio je kustos zbirke ljuskara (1910-45) Prirodoslovnog muzeja u Beču te kao gostujući znanstvenik često radio i u Rovinju (Centar za istraživanje mora Rovinj).

Obradio je rakove što su ih skupile ekspedicije Najade (1857-59) i Pola (1890-93). Opovrgnuo je Lorenzovu hipotezu o škampu (Nephrops norvegicus) kao glacijalnom reliktu. Materijalom skupljenim u istar. vodama obilato se koristio u pripremi monografije Die Decapodenfauna der Adria (1918), aktualne još i danas.

LIT.: G. Pretzmann, In Memoriam Prof. Dr. Otto Pesta, Annalen des Naturhistorischen Museum Wien (Wien), 1974, 78.
D. Zavodnik, Istarska enciklopedija