Ostrogović, Kazimir

Ostrogović, Kazimir, arhitekt (Sv. Vid na Krku, 7.IV.1907 - Zagreb, 15.VI.1965). Diplomirao je 1934. na Tehničkome fakultetu u Zagrebu kod H. Ehrlicha i E. Šena. 

Radio je kod S. Kliske (1933-34) i S. Löwyja (1935-36), a 1937-43. u vlastitu uredu u Sušaku, te vodio nadzor na gradnji Hrvatskoga kulturnoga doma i hotela A. Albinija. Tijekom II. svj. rata sudjelovao je na kongresu kult. djelatnika ZAVNOH-a u Topuskom 1944., a 1944-46. bio je načelnik Saveznoga ministarstva građevina u FNRJ, te 1946-51. šef Odjela arhitektonsko-projektnoga zavoda. Od 1951. vodio je arhit. biro Ostrogović u Zagrebu. Nakon rata projektirao je više javnih zgrada (Predsjedništvo Vlade FNRJ u Beogradu 1947., Institut »Ruđer Bošković« u Zagrebu 1950-55., Gradska vijećnica u Zagrebu, I. faza 1956-58., Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1964). U Istri su mu izvedeni Dom kulture u Umagu 1953. te stambeno-poslovna zgrada na Rivi u Puli 1961-62.

B. Nefat, Istarska enciklopedija