Ukmar, Anton - Miro

Ukmar, Anton - Miro (pseud. Miro Ogen), revolucionar i političar (Prosek kraj Trsta, 6.XII.1900 - Kopar, 2.XII.1978). Kao željezničar bio je aktivan u soc. pokretu već u doba Austrije. God. 1926. postao je član KPI i zaposlio se u Genovi; potom se u Julijskoj Veneciji uključio u organizacije TIGR i Borba. 

Emigrirao u Jugoslaviju 1929., a 1932. partijsko ga je vodstvo poslalo u SSSR, potom u Španjolsku, gdje se borio u Madridu i Valenciji. Po povlačenju u Francusku otišao u SSSR, a otuda 1939. u Etiopiju organizirati borbu protiv tal. osvajača. God. 1940. u Parizu je interniran u Vernet d'Ariàge. Potkraj 1942. uključio se u partiz. postrojbe u borbama oko Marseillea i Toulona na zapovjednim dužnostima. U jesen 1944. otišao je u Liguriju, gdje je s P. E. Tavianijem vodio postrojbe za oslobođenje Genove. U kolovozu 1945. vratio se kući, te je radio na rješenju tršćanskoga pitanja. Pred savezničkom policijom sklonio se 1946. u Kopar. Počasni je građanin Genove i Kopra, te nositelj drž. odlikovanja Jugoslavije, Italije i Etiopije. Bio je cijenjen kao osoba koja se dosljedno borila za narod i socijalnu pravednost.

LIT.: R. Bradaškja, Revolucionar Miro: življenjska zgodba Antona Ukmarja, Trst 1981.
M. Kocjan, Istarska enciklopedija