Bernardi, Jacopo

Bernardi, Jacopo, svećenik, polihistor (Follina, Treviso, 18.XII.1813 - Follina, Treviso, 9.X.1897). Pohađao je sjemenište u Cenedi, a studirao u Padovi. Radio je kao učitelj u Cenedi, a zatim se posvetio svećeničkom zvanju i bio cijenjen kao propovjednik. 

Više je puta po pozivu dolazio u Istru propovijedati. Za austr. vlasti u Venetu neko je vrijeme živio u Pinerolu kraj Torina (gdje je bio i biskupski vikar), a zatim se vratio u rodno mjesto. Napisao je djelo Lettere sull'Istria (Kopar 1866), u kojem je objavio svoj prijevod Kasiodorovih pisama o Istri i teksta Rižanskog placita, te Invenzione de' caratteri mobili per la stampa (Milano 1865), u kojem je Panfilu Castaldiju iz Feltra pripisao izum tiskarstva.

LIT.: G. Quarantotti, Un fedele amico dell'Istria: Jacopo Bernardi, AMSI, 1957; A. Toffoli, Un protagonista del nostro Ottocento: Jacopo Bernardi, Milano 1997.
R., Istarska enciklopedija