Bernardi, Jacopo

Bernardi, Jacopo, svećenik, polihistor (Follina, Treviso, 18.XII.1813 - Follina, Treviso, 9.X.1897). Pohađao je sjemenište u Cenedi, a studirao u Padovi. Radio je kao učitelj u Cenedi, a zatim se posvetio svećeničkom zvanju i bio cijenjen kao propovjednik.