Fischer, Zdravko

Fischer, Zdravko, ekonomist (Sarajevo,  31.VIII.1930 - Zagreb, 4.III.1996). Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1957., a magistrirao 1970. 

 

Gotovo cijeli radni vijek proveo je u Puli, najprije u Zavodu za ekonomiku (1967-74), a potom kao nastavnik na Višoj ekonomskoj školi Dr. Mijo Mirković (danas Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković«). Bio je voditelj smjera Razmjena i tržište. Godine 1980. izabran je u zvanje višeg predavača za predmete Ekonomika udruženog rada i Organizacija udruženog rada. Predavao je i na Višoj školi za organizaciju rada u Zagrebu. Autor je više studija, analiza i programa, te suautor udžbenika.

K. Afrić Rakitovac, Istarska enciklopedija