Jakomin, Ferruccio

Jakomin, Ferruccio, pjesnik (Pobegi kraj Kopra, 7.IX.1930 - Trst, 30.IV.1958). Školovao se na gimnaziji u Kopru, a maturirao je u Celju. Diplomirao slavistiku u Ljubljani, a studirao je i u Napulju.