Miljan, Ingrid

Miljan, Ingrid, ekonomistica (Pula, 21.VIII.1971 - Pula, 14.IX.2003). Diplomirala je 1993. na Fakultetu ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković« (FET) u Puli, a doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. disertacijom Portofolio menadžment vrijednosnih papira na financijskim tržištima u zemljama u tranziciji, koja je od Hrvatske zajednice računovođa i revizora nagrađena kao najbolja disertacija te godine.