Dominko, Fran

Dominko, Fran, astronom (Vodnjan, 26.VII.1903 - Ljubljana, 22.II.1987). Gimnaziju je završio u Gorici, a fiziku diplomirao i doktorirao na Sveučilištu u Bologni te započeo karijeru na tamošnjem astron. institutu. 

 

Zbog progona netalijanskih intelektualaca u doba fašizma, napustio je 1932. Italiju i otišao u Beograd, gdje se zaposlio u Astronomskom opservatoriju. Uzorno je vodio službu vremena, ali je zbog nesuglasica s ravnateljem napustio rad na zvjezdarnici i zaposlio se kao gimnazijski prof. matematike. I dalje je ostao jednim od nositelja uređivačke politike astron. časopisa Saturn. U II.svj. ratu interniran je u logor, iz kojega je uspio izaći, te se pridružio grupi antifaš. boraca, emigranata iz Istre i Primorja i organizirao slov. i tal. partizane. Nakon rata ponovno se nakratko vratio u beogradsku zvjezdarnicu i pomagao u njezinoj poratnoj obnovi. God. 1948. otišao je u Ljubljanu, gdje je preuzeo katedru za astronomiju, i ondje ostao do kraja života. Dvadeset pet godina uzorno je predavao astronomiju, napisao mnogobrojne članke za slov. i jugosl. astronomsko-mat. časopise. Bio je osnivač i trinaest godina urednik astron. efemerida Naše nebo i Zemlja, a nakon toga i njihov suradnik. Bio je i nositelj izgradnje ljubljanske zvjezdarnice na Golovcu te inicijator češko-jugosl. projekta izgradnje zvjezdarnice na otoku Hvaru. Mnoštvom popularnih predavanja diljem države i člancima u dnevnom tisku pridonio je promicanju astronomije u Sloveniji, a postao je i član odbora za edukaciju pri Međunarodnoj astronomskoj uniji (IAU).

K. Korlević, Istarska enciklopedija