Cella, Sergio

Cella, Sergio, povjesničar i publicist (Pula, 29.III.1927 - Padova, 22.XII.1988). Njegovi otac Antonio i stric Jacopo bili su u prvoj pol. XX.st. povjesničari i publicisti. Nakon završetka liceja »Carducci« u Puli, s obitelji se preselio u Italiju, gdje je u Padovi 1949. diplomirao filozofiju i suvremene jezike. 

 

Proučavajući povijest tal. preporoda u sjev. Italiji, povijest Padove i povijest tal. novinstva XIX-XX.st., napisao je mnogobrojne rasprave i članke u periodicima Archivio Veneto, Ateneo Veneto, Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria i djelovao u udrugama istar. i dalm. esula. U časopisima Arena di Pola i Pagine Istriane objavio je stotinjak stručnih tekstova, ugl. o povijesti Istre i okolnih krajeva u XIX. i XX.st. Pisao je i monografije: Albona d'Istria (Trst 1964), Padova, profilo storico (Padova 1967), Roma e Venezia nell'irredentismo adriatico (Rim 1968). Pripremio je Piccola enciclopedia giuliana e dalmata (Trieste 1962), s kratkim tekstovima o osobama i naseljima Julijske Venecije, Istre i Dalmacije. Uredio je tekstove P. P. Vergerija i F. Petrića.

LIT.: P. De Simone, Sergio Cella, AMSI, 1988; S. Cella: l'uomo, l'esule, lo studioso, il docente, Atti dell'Incontro commemorativo (Padova, 20 marzo 1990), Padova 1990; F. Semi, Istria e Dalmazia: uomini e tempi, I, Istria e Fiume, Udine 1991.
R. Matijašić, Istarska enciklopedija