Šareni Majstor

Šareni Majstor, anonimni kasnogotički slikar i kipar koji je djelovao u Istri i Sloveniji potkraj XV.st.