Društvo sv. Mohora za Istru

Društvo sv. Mohora za Istru, knjiž. društvo osnovano 1924. u Bermu radi »kulturnog, ćudorednog i gospodarskog uzdizanja istarskih Hrvata«. Taj je cilj nastojalo ostvariti uz pomoć dobre, popularno pisane i seljačkom svijetu bliske knjige.