Ugrin, Marija

Ugrin, Marija, etnologinja (Rovinjsko Selo, 25.IV.1940 - Rovinjsko Selo, 21.VI.1987). Studij etnologije i psihologije završila je 1968. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 

 

Do 1972. radila je u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu, zatim u Muzejskoj zbirci u Buzetu, gdje se posvetila nabavi i zaštiti etnogr. građe, preuređenju stalnog postava, postavljanju etnogr. izložba obrta u Buzetu i organizaciji povremenih likovnih i dr. izložaba. Sustavno je obilazila područje Buzeštine i sjev. Istre te bilježila etnogr. i dr. podatke. Surađivala je s drugim istar. muzejima, kako u istraživanju baštine tako i u popularizaciji muzeološke struke.

A. Nikolić, Istarska enciklopedija