Šribar, Vinko

Šribar, Vinko, arheolog (Ljubljana, 19.VII.1922 - Kortina nad Sv. Antonom kraj Kopra, 6.VI.1996). Diplomirao i doktorirao (1965) arheologiju na Filozofskom fakultetu u Ljubljani.