Vlašić, Mile

Vlašić, Mile, ekonomist (Sovići kraj Gruda, BiH, 13.IX.1925 - Pula, 3.IV.1996). Diplomirao je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1952., a doktorirao 1977. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.