Rigo, Leonardo

Rigo, Leonardo, slikar, graver (Udine, 11.VIII.1846. - Udine, 10.V.1915.). Izradio zidne slike u više furlanskih crkava te nekoliko oltarnih pala.

U sakristiji župne crkve u Balama čuva se njegov potpisani portret baljanskog župnika Paola Deperisa iz 1882. Taj je portret Deperis naručio kako bi obilježio dovršetak izgradnje nove župne crkve (natpis na atici), a u kojoj je zidne slike na svodovima izradio upravo L. Rigo. Godine 1883. bile su na Esposizione provinciale izložene fotografije Rigovih radova u župnoj crkvi sv. Jurja i Eufemije u Rovinju.

LIT.: C. Donazzolo, u Dizionario biografico dei Friulani (online)
I. Matejčić