Raymond IV. de Saint-Gilles

Raymond IV. de Saint-Gilles, grof od Toulousea (Toulouse, oko 1043 - Tripoli, Libanon, 28.II.1105). Bio je među najmoćnijim feudalcima u juž. Francuskoj. 

Kad je 1095. ugostio papu Urbana II., oduševljeno je prihvatio ideju križarskih ratova. Skupivši vojsku na svojim posjedima uputio se u Svetu zemlju u listopadu 1096., u pratnji papinskog legata Adhemara de Monteila, biskupa Le Puya. Prošao je sjev. Italijom i preko alpskih prijelaza u zaleđu Istre ratujući se probio prema Dalmaciji, te je došao do Drača, gdje ga je dočekao poziv biz. cara Aleksija Komnena da se pridruži borbi protiv nevjernika. Sudjelovao je u pohodu na Jeruzalem, koji je osvojen 8.VII.1099., ali je odbio kraljevski naslov i vratio se u Carigrad 1100. Ratovao je protiv Turaka u Maloj Aziji, a 1103. osvojio je Tripoli.

R., Istarska enciklopedija