Vilhar, Srečko

Vilhar, Srečko, političar, kulturni djelatnik i publicist (Kromberk kraj Nove Gorice, 7.III.1907 - Ljubljana, 1.X.1976). Nakon završene učiteljske škole u Tolminu i Gorici maturirao je 1931. u Ljubljani.