Kos, Franc

Kos, Franc, povjesničar (Selca, 24.XII.1853 - Ljubljana, 14.III.1924). Povijest, zemljopis i slavistiku studirao je 1874-78. u Beču, gdje je 1881. doktorirao. 

 

Od 1880. bio je srednjoškol. profesor u Ljubljani, Kopru i Gorici. Bio je najistaknutiji predstavnik prve generacije akademski obrazovanih slov. povjesničara. Težište njegova znan. djelovanja bila je slovenska srednjovj. povijest. Glavno mu je djelo Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, I-V (1902-28), u kojem je sabrao vrela za razdoblje 500-1246., i koje je jedno od temeljnih djela slov. historiografije. U kritičnopozitivističkim djelima bavio se i starijom povijesti Istre.

LIT.: B. Grafenauer (priređivač), Franc Kos, Izbrano delo, Ljubljana 1982.
P. Štih, Istarska enciklopedija