Kos, Milko

Kos, Milko, povjesničar (Gorica, 12.XII.1892 - Ljubljana, 24.III.1972). Doktorirao je 1916. u Beču, a povijest je predavao u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. Od 1938. član je Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. 

 

Prikupljao je i kritički objavljivao historiografske izvore za slovensku srednjovj. povijest, ali se bavio i pitanjima hrv., srp. i mađ. historiografije istoga doba. Napisao je nekoliko sinteza povijesti Slovenaca: Zgodovina Slovencev od naselitve do reformacije (1933., 1955), Gradivo za historično topografijo Slovenije (3 sv., 1975), a doticao je i probleme istarske srednjovj. povijesti: Studie zum »Istarski razvod« (Rad JAZU, 1931., 240), Urbarji Slovenskega Primorja (1948-54), Jedan urbar iz vremena oko 1400. o imanjima Devinskih i Walseeovaca na Kvarneru (1957). Posmrtno je objavljena knjiga Srednjeveška kulturna, družbena in politična zgodovina Slovencev, izbrane razprave (1985). Po njemu je 1977. nazvan Povijesni institut Slovenske akademije znanosti i umjetnosti.

R., Istarska enciklopedija