Ripenda

Ripenda, nisko pobrđe (najviša kota 474m nadm. vis.); 248st. (2001), u nastavku planinskog masiva Učke, smješteno između Labina i Plomina; Grad Labin. Sastoji se od mnogobrojnih zaselaka (Bembići, Breg, Kosi, Kras, Maconji, Vicani i dr.).