Gruber, Dane

Gruber, Dane, povjesničar (Senj, 17.VI.1856 - Zagreb, 21.III.1927). Gimnaziju je završio u Senju 1874., studij zemljopisa i povijesti 1878., a 1889. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 

Bio je asistent u Zemaljskome muzeju u Zagrebu, gimnazijski i sveučilišni profesor. Od 1924. redoviti je član JAZU. Bavio se poviješću nar. dinastija, razdobljem anžuvinske vlasti i ratova s Osmanlijama, o čemu je objavio više djela i mnoštvo članaka. Njegova Povijest Istre (1924) prvo je cjelovito djelo o Istri u hrv. historiografiji. Koautor je bio V. Spinčić, koji je napisao dio o hrv. narodnom preporodu. Za ediciju Znameniti i zaslužni Hrvati (1925) pripremio je manju sintezu Pregled povijesti Istre.

S. Bertoša, Istarska enciklopedija