Pensiero, Il

Pensiero, Il, polumjesečnik koji je kao neslužbeno glasilo Società Operaia Polese izlazio u Puli od 28.III.1871. do 18.IV.1872. Gl. urednik bio je Lodovico Vulicevic. 

 

Radničko društvo osnovano je 1869. radi jačanja jedinstva i solidarnosti među puljskim radnicima. Prema programu, objavljenu u prvom broju, list je trebao »stvoriti i izazvati u narodu svijest o samome sebi i spoznaju onih najviših načela na kojima se temelji budućnost društva«, ne ograničavajući se na »uska stranačka polja«, te promicati kulturu misli i osjećaja. U prvom broju također zastupa stajalište o ćudorednom odgoju kao temelju nade obitelji i domovine.

L. Giuricin, Istarska enciklopedija