Jadran

Jadran, političko-kulturno-knjiž. tjednik koji je od 11.IV.1903. do 11.VI.1904. izlazio u Trstu na hrv. i tal. jeziku. Njegov vlasnik, izdavač i odgovorni urednik bio je književnik i političar Ante Tresić-Pavičić. 

 

Izlazio je na 2 lista, a objavljena su 24 broja. U prvom broju Tresić-Pavičić objavio je programsku orijentaciju lista: zauzimanje za ujedinjenje hrv. zemalja, »borbu protiv beznađa i bezboštva« u Hrvatskoj, prosvjetljivanje naroda te provođenje Kvaternikove i Starčevićeve politike. Književnost je pritom »prava duša naroda koja mora izražavati patriotično čuvstvo«. U Jadranu se Tresić-Pavičić izravno politički angažirao protiv austr. i mađ. vlasti te protiv frankovaca. Tjednik je zagovarao talijansko-hrvatsko savezništvo radi zajedničke obrane od germanizacije. Zbog toga je na samom početku izlaženja došao u sukob s Našom slogom, koja ga je napala zbog pokušaja zbližavanja s Italijom u doba kada su se hrv. i slov. političari u Istri borili protiv iredentističkih težnji dijela istar. tal. političara. Važniji suradnici Jadrana bili su Ivan Andrović (književno-kritički i polit. tekstovi) i Božo Lovrić (pjesme), a objavljen je i jedan tekst A. G. Matoša. Tekstove na tal. jeziku pisali su Andrović i Tresić-Pavičić, koji je objavljivao polit. razmatranja o aktualnim društv. problemima, knjiž. kritike i rasprave o umjetnosti te vlastite pjesme i prepjeve tal. pjesnika. Osim tekstova o suvremenoj hrv. književnosti, zabilježene su i mnoge novosti iz stranih književnosti, napose romanskih. List nije imao financ. potporu, već se oslanjao isključivo na pretplatnike te je, ne uspjevši privući šire slojeve, 1904. ugašen.

LIT.: Š. Vučetić, predgovor, u: A. Tresić Pavičić, PSHK, 61, Zagreb 1963; Z. Kravar, predgovor, u: A. Tresić Pavičić, Odabrana djela, I, Split 1999.

B. Dobrić, Istarska enciklopedija