Ožanić, Nenad

Ožanić, Nenad, ekonomist (Zadar, 18.IV.1904 - Pula, 5.II.1991). Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1927. i doktorirao disertacijom Ekonomska historija Dalmacije i njeno sadanje stanje