Ognjišče

Ognjišče, vjerski mjesečnik, izlazi od 18.IV.1965. kao glasilo župa Kopar i Postojna. Od 1990. izdaje ga novoosnovano Tiskovno društvo Ognjišče

 

U okrilju časopisa razvile su se i druge djelatnosti: izdavaštvo Ognjišče, poznato je po velikim nakladama knjiga; časopisi Molimo s Cerkvijo (1990-94) i Sončna pesem - list za kršćansku kulturu mladih (1984); radio Ognjišče, prvi crkveni radio u Sloveniji (1994) sa studijima u Kopru i Ljubljani. Mjesečnik obrađuje poglavito sadržajno vjerska, moralna i odgojna pitanja, pa i s kršć. motrišta razmatra pojave u društvu. God. 1984. imao je nakladu 104000 primjeraka, od 1997. najčitaniji je mjesečnik u Sloveniji.

LIT.: B. Rustja, Poslušate Radio Ognjišče, Mohorjev koledar 1995, Celje 1994; isti, Trideset godina »Ognjišča«, Kana, 1994, 3.
B. Rustja, Istarska enciklopedija