Černe, Boris

Černe, Boris, strojar (Volosko, 25.IV.1904 - Zagreb, 12.II.1961). Strojarstvo je diplomirao na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1928. Radio je u Direkciji za pomorski saobraćaj Kraljevine Jugoslavije u Splitu (1931-41). 

Početkom II. svj. rata Talijani ga ondje zatvaraju, no od prosinca 1941. radi u Prometnom uredu Zapovjedništva mornarice u Zagrebu. Predavao je u Tehničkoj školi u Zagrebu (1942-58) te do kraja života na Visokoj tehničkoj školi za pogonske inženjere. Odmah nakon rata (1945-46), na poziv hrvatskoga Ministarstva industrije, u Oblasnom NOO-u za Istru bavio se organiziranjem stručnoga školstva. Kao profesor zanimao se za termodinamiku i toplinske strojeve. Napisao je više udžbenika za tehničke škole.

I. Duda, Istarska enciklopedija