Čermelj, Lavo

Čermelj, Lavo, fizičar i publicist (Trst, 10.X.1889 - Ljubljana, 26.I.1980). U Trstu je pohađao njem. gimnaziju, a u Beču studirao te 1914. doktorirao iz fizike. Potom je do 1923. radio u tršćanskim školama.