Pospíchal, Eduard Ludvík

Pospíchal, Eduard Ludvík, botaničar (Litomyšl, Češka, 13.VI.1838 - Belluno, Italija, 24.IV.1905). Poslije mature studirao klasične jezike, najprije u Pragu (1857-58), a zatim u Beču (1858-63). Po svršetku studija suplent, a 1869. gimnazijski profesor, grčkog i latinskog jezika u Litomyšlu. Iste godine odlazi u Jičín, gdje uz pedagoški rad intenzivno istražuje i biljni svijet. 

God. 1875. dolazi u Trst, gdje je do umirovljenja 1899. gimnazijski profesor. Upoznavši se s florističkim istraživanjima J. Freyna i M. Tommasinija, odlučio je istražiti i prikazati floru austr. priobalja. Rezultat toga rada bilo je trosveščano djelo Flora des österreichischen Küstenlandes (1897-99). Djelo obuhvaća 2435 vrsta vaskularne flore austr. priobalja. Herbarij i studijski materijal na osnovi kojega je napisano pohranjeni su u tršćanskom Museo Civico di Storia Naturale. Nažalost, djelo ne obuhvaća cijelu Istru, jer je istražio samo područje sjeverno od crte ušće Mirne-ušće Raše, smatrajući da je juž. dio Istre već istražen (J. Freyn i C. Marchesetti). U njegovu čast imenovano je nekoliko biljnih vrsta (Hieracium pospichalii Zahn, Ranunculus pospichalii S. Pignatti itd.).

LIT.: R. Hendrych, Eduard L. Pospíchal (1838-1905) v opožděné připomínce. Preslia (Prag), 2003, 75.
S. Brana, Istarska enciklopedija