Roglić, Josip

Roglić, Josip, geograf, sveučilišni profesor, akademik (Roglići u Župi Biokovskoj kraj Zagvozda, 14.III.1906. - Zagreb, 18.X.1987.). Pučku školu završio je u Župi, klasičnu gimnaziju u Splitu. U Beogradu je na Filozofskom fakultetu 1930. diplomirao geografsko-geološke znanosti. Profesorski ispit polaže skupa s doktorskom disertacijom 1934. na temu Biokovo, fizičko-geografske osobine. Sudjeluje u nizu specijalizacija i znanstvenih putovanja diljem Europe i svijeta. Od 1945. redoviti je profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.