Lazarić, Kazimir

Lazarić, Kazimir, ekonomist, političar (Medulin, 17.VI.1931 - Pula, 22.V.1995). Nakon višegodišnjega rada u istarskom gospodarstvu, 1982. postaje predavač na Višoj ekonomskoj školi »Dr. Mijo Mirković« u Puli (danas Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković«).