Jelašić, Franjo

Jelašić, Franjo, neuropsihijatar (Zagreb, 24.IX.1915 - Borken, Njemačka, 23.I.2001). Medicinu diplomirao 1939. u Zagrebu, gdje je na Neuropsihijatrijskoj klinici Rebro do 1945. specijalizirao neuropsihijatriju i postao asistentom. Potom do 1947. bio upućen na rad u bolnicu u Bihaću, a nakon povratka u Zagreb, zajedno s ekipom liječnika koja je bila zadužena za organiziranje zdravstvene službe u Istri, došao u Pulu za voditelja zapuštenoga Psihijatrijskog odjela Opće bolnice.