Mladi Istranin

Mladi Istranin, časopis za djecu i mladež koji je više puta izlazio pod različitim imenima u Puli, Opatiji, Trstu i Zagrebu. U Puli je J. A. Kraljić pokrenuo dječji časopis Mladi Istran, koji je izlazio 1906-09. kao povremenik. Potom je nastavio izlaziti u Opatiji 1909. pod uredništvom V. Cara Emina i R. Katalinića Jeretova, ali je 1910. promijenio ime u Mladi Hrvat, te je izlazio kao mjesečnik do sred. 1914., kada je zbog rata ugašen. U to je doba suradnik lista i V. Nazor.