Cambraiska liga (1508-23)

Cambraiska liga (1508-23), naziv za koaliciju, koju je protiv Mletačke Republike, optužene da teži dominaciji na Apeninskom poluotoku, predložio i organizirao papa Julije II. (1503-13). Savez je počeo funkcionirati sklapanjem dvaju ugovora 10.XII.1508. u francuskom gradiću Cambrai, sjeverno od Lillea. Zbog vlastitih interesa na Apeninskom poluotoku pristupili su mu francuski kralj Luj XII., car Maksimilijan I. Habsburški, španjolski kralj Ferdinand II. Aragonski te vojvode Ferrare i Savoje i markiz Mantove. Cilj im je bio spriječiti Veneciju da im oduzme dio teritorija, ali su i sami težili teritorijalnom proširenju. Nakon pobjede Luja XII. u bitci kod Agnadella, nedaleko Milana (14. V. 1509), papa je uočio pretjeranu moć Francuske i ponovno se približio Veneciji čija je vješta diplomacija dodatno oslabila ligu. Ubrzo je došlo do razbijanja saveza (1510) i stvaranja Svete lige za rat protiv Francuske (5. X. 1511). Ipak, Rat Cambraiske lige doveo je Mletačku Republiku u težak položaj pa se ona trajno morala odreći ekspanzionističkih ciljeva u Padskoj nizini.