Fakin, Milan

Fakin, Milan, građevinski inženjer, statičar (Pula, 6.V.1895 - Ljubljana, 16.VII.1973). Studij je počeo u Beču, nastavio na Tehničkom fakultetu u Ljubljani, a završio 1923. u Brnu.