Državni arhiv u Veneciji (Archivio di Stato di Venezia)

Državni arhiv u Veneciji (Archivio di Stato di Venezia), pismohrana fondova Mletačke Republike od XIII.st., a ustanova za sustavno prikupljanje, sređivanje i čuvanje građe od 1815. Arhiv je smješten u više od 300 dvorana samostana Frari i pripada među najveće na svijetu. Nezaobilazan je u proučavanju prošlosti ist. Jadrana i njegova zaleđa. U fondu Velikoga vijeća (Maggior Consiglio), vrhovnoga tijela Republike, čuvaju se dokumenti o izboru članova Senata, obnašatelja javnih službȃ, zapovjednika brodova, rektora u mjestima pod mlet. vlašću. Važne su i Odluke (Deliberazioni) za razdoblje 1232-1793. te spisi Općinskoga pravobraniteljstva (Avogaria di Comun).