Štajerski zemaljski arhiv u Grazu (Steiermärkisches Landesarchiv Graz)

Štajerski zemaljski arhiv u Grazu (Steiermärkisches Landesarchiv Graz), arhivska ustanova nadležna za područje Štajerske. Čuva i spise za Unutarnju Austriju, koja je obuhvaćala i dijelove tršćanskoga Krasa, sjeverne Istre, Pazinsku knežiju, Kastavsku gospoštiju s Mošćenicama i Veprincem, Rijeku i Hrvatsko primorje.