Batel (Battel), Josip Antun

Batel (Battel), Josip Antun, samouki povjesnik (Barban, 12.III.1827 - Barban, 22.XII.1889). Sin je Feliksa Tome, zapovjednika općinske straže i kamerarija barbanske zborne crkve. Osnovnu je školu završio u Barbanu. Kao 18-godišnjak postao je plaćenim orguljašem barbanske crkve, a osim toga obnašao je dužnosti općinskoga aktuara i blagajnika (1851), kancelara zborne crkve (1857), a zatim je 1870-ih postao i općinskim načelnikom. Pokopan je na mjesnom groblju Sv. križa, gdje mu je 1925. postavljen nadgrobni spomenik na latinskome.