Dispacci

Dispacci, hitne poruke, pisma i izvješća, uglavnom povjerljiva sadržaja, kojima su mletački rektori obavještavali vladu u Veneciji o stanju i problemima u svojim pokrajinama.