Furlanić, Juraj (Furlanicchio, Giorgio)

Furlanić, Juraj (Furlanicchio, Giorgio), posljednji rašporski valput  (Buzet, 31.VII.1731 - Buzet, 1817). Odlukom dužda Francesca Loredana naslijedio je 1754. na mjestu kapetana-valputa (valput) svog oca Karla. 

Nakon propasti Mletačke Republike dekretom grofa Raimonda Thurna proglašen je 1797. prisjednikom civilnog i kaznenog suda u Buzetu. Kada je 1800. funkcija valputa Rašporskoga krasa ukinuta, upravitelj Francesco Filippo de Roth odlučio je da Furlanić zbog svojih zasluga zadrži sve titule i povlastice koje mu je ukinuta država dodijelila. Između 1753. i 1796. Furlanić je sastavio priručnik Raccolta sopra la carica di Capitano Valpoto indi Colonello del Contado di Raspo, u kojem je zabilježio propise o službi, svoje zadatke i prihode te prepisku koju je vodio. Njegov rukopis o Buzeštini (1814) dugo se vremena nalazio u arhivu obitelji Gravisi-Barbabianca.

S. Bertoša, Istarska enciklopedija