Furlanić, Juraj (Furlanicchio, Giorgio)

Furlanić, Juraj (Furlanicchio, Giorgio), posljednji rašporski valput  (Buzet, 31.VII.1731 - Buzet, 1817). Odlukom dužda Francesca Loredana naslijedio je 1754. na mjestu kapetana-valputa (valput) svog oca Karla.