Loredanske terminacije

Loredanske terminacije, pismene naredbe obitelji Loredan, koja je u svojem vlasništvu imala barbansko-rakljanski feud. Nastale su radi potrebe komuniciranja između gospodara koji su se nalazili u Veneciji i njihovih predstavnika u Istri.