Opera Nazionale Balilla (ONB)

Opera Nazionale Balilla (ONB), krovna režimska organizacija fašističke mladeži, koju je 3.IV.1926. osnovala Fašistička stranka radi tjelesnog i duhovnog odgoja mladih. Godine 1928. obuhvatila je sva nefašistička udruženja te provodila njihovu fašizaciju.