Brass, Guido

Brass, Guido, arhitekt (Gorica, 1876 – Pula, 7.II.1937). Diplomirao u Beču 1903. Prije I.svj. rata došao je u Pulu, gdje je radio na projektima javnih investicija (rekonstrukcija kazališta Ciscutti 1918). Za talijanske vlasti radio u grad. tehn. uredu, a u Komoru arhitekata upisao se 1931. kao direktor ureda te potpisao većinu projekata javnih grad. investicija. Godine 1923. imenovan je za Kraljevskoga generalnog inspektora za kulturna dobra pulskoga okruga.

Važniji projekti: pučka škola sv. Polikarpa u Puli, 1912; mala komunalna palača (Palazzina comunale), 1925. (srušena u bombardiranju 1944–45); gl. projekt za crkvu i samostan sv. Antuna u Puli, 1931. (izrađen na temelju rješenja A. Zime 1926., kojemu je po Moschenijevu projektu iz 1939. dodana polukružna apsida), te nerealizirani projekt zgrade turist. instituta, koja je trebala biti izvedena uz današnji Park kralja Petra Krešimira IV.

LIT.: Albo Ingegneri della Provincia di Pola, 1932; Albo Unico Provinciale dei Professionisti ed Artisti dell’Istria, Pola 1941.

B. Nefat, Istarska enciklopedija