Bratovštine

Bratovštine (brašćine; lat. confraternitates, fraternitates, tal. scuole), laičke udruge u kršćanskim sredinama, ponajprije katoličkima. Prvi im se tragovi naziru već u ranome kršćanstvu, ali se prepoznatljiva ustrojbena i djelatna struktura ustalila od XI. st. i opstala do XIX. st. Zbog određenih državnih interesa sustavno ih je počeo ukidati austrijski car Josip II. 1785., a nastavio Napoleon (odluka Kraljevine Italije od 26.V.1807. i Uprave Ilirskih pokrajina od 15.IV.1811). Nekima je već u XIII. i XIV. st. Crkva zabranjivala rad zbog »heretičkoga zanosa« u javnom djelovanju. Uvjeti osnivanja bratovština do Tridentskoga sabora (1545-63) bili su regulirani papinskim bulama i dekretima crkv. sinoda (Arles, 1234), a potom preciznim odredbama kanonskoga prava, kojima su biskupi stjecali mogućnost i pravo nadzora nad njihovim osnivanjem i radom.